Code of conduct

Koden til gode leveregler

Vores Code of Conduct udtrykker vores holdning til menneskerettigheder og miljøhensyn. Reglerne skal overholdes af alle produktionsenheder – i det følgende finder du et uddrag.

 
At passe på folk
Vores Code of Conduct siger blandt andet, at vi ikke vil samarbejde med partnere, som anvender børnearbejde. Alle børn bør blive beskyttet mod økonomisk udnyttelse. Vi ønsker, at de skal uddannes og ikke udsættes for noget, som kan skade dem hverken fysisk, mentalt, moralsk eller socialt.

Vi accepterer heller ikke tvangsarbejde eller anden brug af illegale restriktioner. Enhver bør have en klar og retfærdig arbejdskontrakt. Fysisk afstraffelse, mental såvel som fysisk tvang – samt udnyttelse af ansatte er selvfølgelig ikke tilladt.

Vores etiske rettesnor understreger også, at vi ønsker at undgå enhver form for diskrimination. Ansættelser skal ske på baggrund af kvalifikationer og ikke ud fra køn, religion, race mm. 

At tage sig af de folk, der er involveret i vores produktion, betyder også at sikre et godt arbejdsmiljø. Vores Code of Conduct dikterer ordentlige toiletforhold, adgang til drikkevand og et konstant fokus på arbejdssikkerhed.


At passe på miljøet
Vi ønsker, at klimagasserne reduceres mest muligt. Derfor forventer vi, at vores produktionsenheder producerer i henhold til gældende lokale miljøkrav. Alt produktionsaffald skal håndteres på forsvarlig vis, og eventuel udledning skal underlægges løbende kontrol.

Vi lever op til EU-direktivet REACH, som sikrer, at alle gældende miljøkrav overholdes, og at kemiske produkter er godkendte, registrerede og kontrollerede.