Reach

Vi rækker ud efter sikkerheden

Det giver sig selv, at kvalitet og sikkerhed er vigtigt for os. Ingen materialer må kunne udgøre en risiko for sundheden.

For at sikre, at alle gældende miljøkrav overholdes, har vi udarbejdet en guideline i samarbejde med en specialiseret kemiker. Formålet med vores ’Product Environment Guideline’ er at sikre, at vores produkter udvikles i overensstemmelse med lokale love og regulativer i det pågældende produktionsland samt gældende lovgivning i EU, USA og Canada.

Alle vores produkter lever op til EU-direktivet REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemical Substances).